Specialista na problémy dětí a mládeže, poruchy chování, výchovu dětí, rodinná problematika
Tel.: +420 730 584 072, +420 226 226 300, E-mail: info@scherer-poradna.cz
 

Poradna pro život s.r.o.

Dobrý den, vítejte na internetových stránkách naší poradenské kanceláře. Rádi Vám pomůžeme s řešením Vašich problémů

 v partnerském vztahu,

 vztahu  s dětmi,

 Manželství s cizinci

 Stránky nemohou bohužel komplexně pokrýt veškerou problematiku.

 Samozřejmostí je osobní citlivý přístup, pečlivost a absolutní diskrétnost. 

 

O poradkyni:

 • Zkušená vysokoškolská pedagožka, lektorka, konzultantka a poradkyně a koučka pro rozvoj lidských zdrojů, komunikace, pedagogiky, etopedie, poradenství ve speciální pedagogice, behaviorální patologie a diagnostiky.
 • Využívá bohatých zkušeností a filozofických směrů načerpaných v zahraničí - Velká Británie, Německo, Švýcarsko, Dánsko, Holandsko,  Švédsko.
 • Publikovala na Mezinárodních konferencích v Německu, Švýcarsku a ČR na téma:
 • erudice na rodinnou problematiku  a dysfunkční rodiny
 • kriminálního chování a sociální kompetence jedinců.
 • Osobnostní rozvoj a sociální kompetence "Soft skills"
 •  Na Univerzitách přednášela Komunikaci, Psychologii, Komunikaci a řízení, Rétoriku, Diplomatický protokol a další předměty.
 •   témata týkající se penologické problematiky,
 •  
 • Je fundovanou mezinárodní poradkyní v oblasti začleňování cizinců a jejich dětí.
 • Dlouholeté zkušenosti s vedením etopedické poradny.
 • Přednášky předmětů Komunikace, Rétorika, psychoterapie,
 •  psychologie, psychologie a sociologie řízení, Korespondence a Diplomatický  protokol 
 •  a další předměty  v  českém i německém jazyce.
 • Příprava ke státním zkouškám z německého jazyka.
 • Příprava skript, projektů  a sylabů pro výuku
 • Dlouholeté zkušenosti v poradenství s programy zacházení s vězni - cizinci.
 •  
 • Člen Českomoravské psychologické společnosti  z.s. (ČMPS)
 • Člen Lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně  (ČLS)
 • Člen České asociace Adiktologů při LF UK Praha.
 • Člen Národního informačního systému v Adiktologii NISA
 • Přidružený člen Asociace vysokoškolských poradců (AVŠP)

 

 

 

 

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.