Poradna pro život s.r.o.

 

Úvod

Dobrý den, vítejte na našich internetových stránkách. Jsme zde, abychom Vám pomohli s řešením Vašich problémů.

Naše filozofie

V naší poradně nabízíme výjimečný přístup, protože péče o Vás je naší prioritou. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, a společně se budeme snažit řešit problémy, které Vás tíží.

Tým odborníků

Náš tým tvoří renomovaní specialisté s bohatými zkušenostmi a mnohaletou praxí. V případě potřeby můžete  být propojeni a spolupracovat s erudovaným psychiatrem nebo mediátorem.

Služby

Pro řešení složitých životních situací nabízíme možnost zajištění kompletního právního servisu a konzultací ve spolupráci s advokátní kanceláří.

Spolupráce

Spolupracujeme také se specializovanými pracovišti a renomovanými odborníky, abychom Vám mohli nabídnout co nejlepší péči.

Jsme zde pro Vás, připraveni pomoci Vám zvládnout jakoukoli situaci, kterou přináší život.

 

Naše poradna je místo, kde můžete otevřeně sdílet své starosti obavy a problémy. Věříme, že každý člověk si zaslouží žít plnohodnotný  a šťastný život. Jsme tu pro Vás, abychom Vám pomohli dosáhnou této životní harmonie.

Ve své práci vycházíme z respektu ke každému jednotlivci a jeho osobnímu příběhu. Máme dlouholeté zkušenosti v oblasti poradenství, díky čemuž jsme schopni poskytovat komplexní a individuální péči našim klientům.

Našim cílem je pomoci Vám najít vaše silné stránky a zvládnout obtížné situace s vědomím, že nejste sami.

Empatie a podpora: Kladu důraz na vytváření bezpečného a podporujícího prostředí, kde se klienti mohou otevřít a pracovat na svých problémech.

Nebojte se nás oslovit a společně najdeme cestu k řešení vašich problémů a k dosažení vašich cílů.

Ctíme 4 zásady:

 • Spolehlivost
 • Mlčenlivost
 • Nezávislost
 • Poctivost                            

Nejsme zdravotnické  zařízení

Samozřejmostí je osobní citlivý přístup, pečlivost a absolutní diskrétnost.  

 

Rodinné poradenství

 • Poradenství ohledně studia (i v zahraničí): Pomoc při výběru vhodné školy, příprava na přijímací zkoušky, poradenství ohledně stipendijních programů a adaptace na zahraniční prostředí.
 • Vztahologie: Řešení problémů v partnerských vztazích, zlepšení komunikace mezi partnery a práce na vzájemném porozumění.
 • Patchworková rodina
 • Příliš času na telefonu nebo PC (Mobil dominuje většině denních aktivit): Poradenství pro rodiče a děti o zdravém používání technologií, strategie pro snížení závislosti na elektronických zařízeních.
 • Předmanželská příprava: Kurzy a konzultace zaměřené na přípravu partnerů na manželství, včetně komunikace, financí a řešení konfliktů.
 • Specializace na rodinnou problematiku a dysfunkční rodiny: Podpora a terapie pro rodiny procházející krizí, pomoc při řešení konfliktů a obnově rodinné harmonie.
 • Vztahy s dětmi: Posilování vztahů mezi rodiči a dětmi, řešení výchovných problémů a podpora při zvládání pubertálních změn.
 • Manželství s cizinci: Pomoc při integraci cizinců do českého prostředí, řešení kulturních rozdílů a podpora mezikulturní komunikace.
 • Manželská komunikace: Nácvik efektivní komunikace mezi manžely, prevence konfliktů a posílení vzájemného porozumění.
 • Vztahová a komunikační problematika (rodina, vztahy, škola, zaměstnání): Poradenství v oblasti mezilidských vztahů a komunikace, řešení konfliktů v rodině, škole i na pracovišti.
 • Osobní rozvoj a sociální kompetence "Soft Skills": Kurzy a workshopy zaměřené na rozvoj měkkých dovedností, jako jsou empatie, asertivita, řešení konfliktů a efektivní komunikace.

Speciální pedagogika a školní poradenství

 • Patopsychologie ve speciální pedagogice: Diagnostika a intervence u dětí s poruchami učení a chování, spolupráce s rodinami a školami.
 • Školní a předškolní poradenská činnost: Podpora učitelů a rodičů při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, poradenství při školní adaptaci.
 • Speciálně pedagogické poradenství: Individuální konzultace a terapie pro děti s různými druhy postižení, tvorba individuálních vzdělávacích plánů.
 • Poradenství pro školy a další odborné služby: Spolupráce se školami při integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, školení a supervize pro pedagogické pracovníky.
 • Pedagogická intervence: Intervence zaměřené na zlepšení vzdělávacích výsledků a sociálního začlenění dětí s poruchami chování a učení.

 

 

 

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.