Poradna pro život s.r.o.

Dobrý den, vítejte na internetových stránkách naší poradenské kanceláře. Rádi Vám pomůžeme s řešením Vašich problémů 

       Samozřejmostí je osobní citlivý přístup, pečlivost a absolutní diskrétnost. 

 • Rodinné poradenství
 • Vztahy s dětmi
 • Manželství s cizinci
 • Manželská komunikace
 • Vztahová a komunikační problematika (rodina, zaměstnání, )
 • Erudice na rodinnou problematiku a dysfunkční rodiny
 • Osobnostní rozvoj a sociální kompetence "Soft Skills "
 • Patopsychologie ve speciální pedagogice
 • Je fundovanou mezinárodní poradkyní v oblasti začleňování cizinců a jejich dětí.

.

           Stránky nemohou bohužel komplexně pokrýt veškerou problematiku.

           o poradkyni: PhDr.Mgr.Věra Scherer MBA je zkušená vysokoškolská pedagožka, lektorka, konzultantka a poradkyně a koučka pro                     rozvoj lidských zdrojů, komunikace, pedagogiky, etopedie, poradenství ve speciální pedagogice, behaviorální patologie a diagnostiky.

 •  Využívá bohatých zkušeností a filozofických směrů načerpaných v zahraničí - Velká Británie, Německo, Švýcarsko, Dánsko, Holandsko, Švédsko.
 • Publikovala na Mezinárodních konferencích v Německu, Švýcarsku a ČR na téma:
 • Na Univerzitách přednášela Komunikaci, Psychologii, Komunikaci a řízení, Rétoriku, Korespondence a  Diplomatický protokol,  psychologie a sociologie řízení
 • témata týkající se penologické problematiky,
 • kriminálního chování a sociální kompetence jedinců.
 • Přednášela v českém a německém jazyce
 • Dlouholeté zkušenosti s vedením etopedické poradny. 
 • Příprava ke státním zkouškám z německého jazyka.
 • Příprava skript, projektů  a sylabů pro výuku
 • Dlouholeté zkušenosti v poradenství s programy zacházení s vězni - cizinci.
 • Člen Českomoravské psychologické společnosti  z.s. (ČMPS)
 • Člen Lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně  (ČLS)
 • Člen České asociace Adiktologů při LF UK Praha.
 • Člen Národního informačního systému v Adiktologii NISA
 • Přidružený člen Asociace vysokoškolských poradců (AVŠP)

 

 

 

 

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.