Poradna pro život s.r.o.

Dobrý den, vítejte na internetových stránkách naší poradenské kanceláře. Rádi Vám pomůžeme s řešením Vašich problémů.

 

Lze se spojit online telefonem, emailem, WhatsApp,  Skype,  Fb

Fenoménem dnešní doby je spletitost rozpadlých a různě slepovaných, nebo uměle udržovaných  manželství a partnerských vztahů, utajovaných mileneckých vztahů, osvojených dětí a vztahů nevlastních sourozenců a jejich problémů. Rodiče se v těchto komplexních situací života potácejí a snaží se najít určitý řád. Je zapotřebí najít ukotvení v těchto komplikovaných vztazích, nastolit mantinely a získat sílu, odvahu  a schopnost toto vše zvládnout a ustát. Mnohokrát nastávají v rodinách a partnerských vztazích nečekané situace, odchod druhého z partnerů, úmrtí, bezradnost a v absolutní beznaději dělají zoufalí lidé, zoufalé věci.

V naší poradně Vám nabízíme výjimečný přístup.  Péče o Vás, je naší prioritou. Chceme, abyste se u nás cítili dobře a společně se budeme snažit problémy, které Vás tíží řešit.

Pro řešení složitých životních situací nabízíme rovněž možnost zajištění kompletního právního servisu a konzultací ve spolupráci s advokátní kanceláří www.klatovskysvaton.cz

       Stránky nemohou bohužel komplexně pokrýt veškerou problematiku.

       Samozřejmostí je osobní citlivý přístup, pečlivost a absolutní diskrétnost. 

 • Rodinné poradenství
 • Erudice na rodinnou problematiku a dysfunkční rodiny
 • Vztahy s dětmi
 • Manželství s cizinci
 • Manželská komunikace
 • Vztahová a komunikační problematika (rodina, zaměstnání, )
 • Osobnostní rozvoj a sociální kompetence "Soft Skills "
 • Patopsychologie ve speciální pedagogice
 • Je fundovanou mezinárodní poradkyní v oblasti začleňování cizinců a jejich dětí.
 • Je specialistkou na poruchy chování u dětí, krádeže,nebezpečí sociálních sítí.
 • Poradenství pro školy a školky v oblasti řešení problémů šikany, (mobbing, bossing,staffing a další na pracovišti).

.

           o poradkyni: PhDr.Mgr.Věra Scherer MBA je zkušená vysokoškolská pedagožka, behaviorální patoložka a specialistka na                          poruchy chování, rodinnou a vztahovou problematiku, lektorka, konzultantka a koučka pro rozvoj lidských zdrojů, komunikace,                pedagogiky, etopedie, poradenství ve speciální pedagogice, behaviorální patologie a diagnostiky.

 •  Využívá bohatých zkušeností a filozofických směrů načerpaných v zahraničí - Velká Británie, Německo, Švýcarsko, Dánsko, Holandsko, Švédsko.
 • Publikovala na Mezinárodních konferencích v Německu, Švýcarsku a ČR na téma:
 • Na Univerzitách přednášela Komunikaci, Psychologii, Komunikaci a řízení, Rétoriku, Korespondence a  Diplomatický protokol,  psychologie a sociologie řízení
 • témata týkající se penologické problematiky,
 • kriminálního chování a sociální kompetence jedinců.
 • Přednášela v českém a německém jazyce
 • Dlouholeté zkušenosti s vedením etopedické poradny. 
 • Příprava ke státním zkouškám z německého jazyka.
 • Příprava skript, projektů  a sylabů pro výuku
 • Dlouholeté zkušenosti v poradenství s programy zacházení s vězni - cizinci.
 • Člen Českomoravské psychologické společnosti  z.s. (ČMPS)
 • Člen Lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně  (ČLS)
 • Člen České asociace Adiktologů při LF UK Praha.
 • Člen Národního informačního systému v Adiktologii NISA
 • Přidružený člen Asociace vysokoškolských poradců (AVŠP)

 

 

 

 

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.