Certifikáty, diplomy, postgraduální vzdělávání a absolvované kurzy

Certifikáty a diplomy (Zahraničí) 

Certificates and Diplomas (International)

 • International Alliance of Holistic Therapists , Cognitive Behavioural Therapy (CBT) Diploma (Great Britain, Manchester)
 • Business Institut (MBA) obor: management, organizace a řízení 

 • BI má certifikaci IADL, EABS, ACBSP , AOM, BCC, (British Chamber of Commerce CZ, a MV ČR)

 • European Business Consulting (Olching). Hard skills and Soft skills training, prezentační dovednosti

 • IBS Mnichov (Německo)

 • Lillebaelt Academy (Dánsko)

 • TMI, Stress management, Rapport, transakční analýza a transakce v praxi, pozitivní myšlení, faktory kvality. Time Manager International Huginsvej Hillerod

 • Německo, Malschule, Dieter Schiele  Nidda, akvarel, olejomalba, akryl a další techniky

 • Německo, Ludwig-Maximilians-Universität München,  Sociální pediatrie a její význam pro rehabilitaci dětí a mládeže. Matka a schizofrenní dítě

 • Německo Bamberg (Dr. Gatlhenz Klaus). Svépomocné skupiny pro rodiny s duševně nemocnými klienty

 • Německo, Goethe Institut Mnichov - Institut pro další lékařské vzdělávání. Sociální pediatrie pro RHB dětí a mladistvých

 • Německo, St. Longus, St.Elisabeth nemocnice ,Dr. Hans Joachim, Hubert Westenberger. Domov speciální školy pro sluchově postižené. Výchova a didaktika, sociální pedagogika, Německo

 • Německo, Bamberg, Wohnheime für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen 

 • Německo, Straubing

 • Forensische psychiatrische Klinik

 • Klinika pro rizikové pacienty (detenční zařízení)

 • Německo,Dr.Hubert Westenberger (výchova a didaktika v sociální pedagogice (St. Longus)

 • Professor Dr. Hans Joachim vom St. Elisabethen Krankenhaus Hein-Sonderschule für Sprachbehinderte). (Domov a speciální škola pro děti s poruchou řeči)

 • Holandsko, Cochlear Implant Centrum (CIC) Wilhelm Hirte Hannover. (für Kinder mit besonderem Förderbedarf), Kinder mit Charge-Syndrom,Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung,  

 • Nizozemsko, Oostrum, Forensisch psychiatrisch Institut de Rooyse Wissel (u Venray).detenční zařízení pro nebezpečné pacienty( TBS)-terbeschikkingstelling 

 • Německo, Mnichov, Problematika klientů s neurofibromatózou (Diagnostika, symptomy příčiny,léčba), Dr.Hans Dieter Gottmeier.Zneužívané a sexuálně zneužívané dívky a ženy (Svépomocné skupiny)

 

    Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP

 • Hranice a etika v psychosomatice , Společnost psychosomatické medicíny SPM (8.12.2023), Lékařský dům, Praha 
 • Psychosomatické aspekty bolesti zad (Vědecká schůze) 4/2023
 • Vývoj evropské popuilace v interkaci genů a prostředí ( ČLS JEP/2023)

     . Vývoj evropské populace v interakci genů a prostředí (ČLS JEP/2023) 

          Psychosomatika v ordinaci lékaře a fyzioterapeuta Společnost psychosomatické medicíny ČLS.cz 5.4.2019

 • Indikace k psychosomatické péči a předávání pacienta (  Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP) 
 • Nástroje v psychosomatice 10/ 2017 (Česká lékařská společnos t(SPM ČLS JEP, 48843)
 • Psychosomatika a evidence BASED MEDICINE 4/2017
 • Středisko psychoterapeutických služeb Břehová, Praha. Rodinná terapie zneužívaných dětí (Dr.Chvala, Dr.Trapková)

Certificates and Diplomas (International)

 • International Alliance of Holistic Therapist , Cognitive Behavioural Therapy (CBT) Diploma (Great Britain, Manchester)

 • Business Institut (MBA) obor: management, organizace a řízení 

 • BI má certifikaci IADL, EABS, ACBSP a MV ČR

 • European Business Consulting (Olching). Hard skills and Soft skills training, prezentační dovednosti

 • IBS Mnichov (Německo)

 • Dánsko, Lillebaelt Academy 

 • TMI, Stress management, Rapport, transakční analýza a transakce v praxi, pozitivní myšlení, faktory kvality. Time Manager International Huginsvej Hillerod

 • Německo, Arteterapie,  Malschule, Dieter Schiele  Nidda, akvarel, olejomalba, akryl a další techniky

 • Německo, Mnichov, Ludwig-Maximilians-Universität München, Sociální pediatrie a její význam pro rehabilitaci dětí a mládeže. Matka a schizofrenní dítě

 • Německo ,Bamberg (Dr. Gatlhenz Klaus). Svépomocné skupiny pro rodiny s duševně nemocnými klienty

 • Německo, Goethe Institut Mnichov - Institut pro další lékařské vzdělávání. Sociální pediatrie pro RHB dětí a mladistvých

 • Německo, St. Longus, St.Elisabeth nemocnice ,Dr. Hans Joachim, Hubert Westenberger. Domov speciální školy pro sluchově postižené. Výchova a didaktika, sociální pedagogika, 

 • Wohnheime für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen Bamberg, Straubing

 •  

Další certifikáty a mezinárodní diplomy

 • Německo,Dr.Hubert Westenberger (výchova a didaktika v sociální pedagogice (St. Longus)

 • Professor Dr. Hans Joachim vom St. Elisabethen Krankenhaus Hein-Sonderschule für Sprachbehinderte). (Domov a speciální škola pro děti s poruchou řeči)

 • Cochlear Implant Centrum (CIC) Wilhelm Hirte Hannover. (für Kinder mit besonderem Förderbedarf), Kinder mit Charge-Syndrom,Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung, Holandsko 

 • Forensisch psychiatrisch Institut de Rooyse Wissel (u Venray).detenční zařízení pro nebezpečné pacienty( TBS)-terbeschikkingstelling

 • Integrative Lerntherapie  ZWPH Německo 2018 Fridrich Ebert Stiftung e.V
 • Problematika klientů s neurofibromatózou (Diagnostika, symptomy příčiny,léčba).Německo, Mnichov, Dr.Hans Dieter Gottmeier.Zneužívané a sexuálně zneužívané dívky a ženy (Svépomocné skupiny)

 • Mezinárodní Konference Autismus, psychoterapeutická práce s matkami těžce postižených dětí. (genetické aspekty, chirofonetika,, tělesné a duševní poruchy

 • Velká Británie Edinburg Harriot Watt Univerzita

 •  

 • IPVZ Postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví /Institut postgraduálního vzdělávání Praha   

 • Kurz Kognitivně behaviorální terapie v dětské a dorostové psychiatrii (19.5.2023)

 • Mezioborová konference s mezinárodní účastí: poruchy autistického spektra od časného rozpoznání k možnostem řešení v batolecím věku, ověření účinnosti rané intervence O.T.A. u dětí s pozitivním nálezem v testu M CHAT-R 4/2022

 • Specializační kurz – Dětská a dorostová psychiatrie – Deprese a sebevražedné tendence u dětí a dospívajících
 • Specializační kurz – Dětská a dorostová psychiatrie – Terapie depresivních poruch – psychofarmakoterapie a psychoterapie
 • IPVZ Praha (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví) 2019
 • Zdokonalovací kurz psychiatrie v dětské psychiatrii (Institut  postgraduálního vzdělávání
 • Cyklus jednodenních specializačních kurzů v oboru dětská klinická psychologie (12,2019)

 

   Koučování 

     Results & Emotions s.r.o. Základy koučovacího přístupu (2019), využívá  poznatky neurovědy a pozitivní psychologie

    ( ACC ICF školitel)

      Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze

      Muzikoterapie - aktuálně z praxe (2019)

 

    Pedagogická fakulta UK

 • CTA Centrum terapie autismu, mezioborová konference s mezinárodní účastí
 • Poruchy autistického spektra od včasného rozpoznání k možnostem řešení v raném věku 4/2022
 •  Pedagogická fakulta  UK v Praze Odborný seminář ,,Dyslexie" 25.9.2019
 • Vývoj grafomotoriky Dr. Olga Zelinková. Pedagogická fakulta  UK, Praha. Problematické chování vězněných Dr.Petr Weiss. Problematické chování pacientů s psychiatrickou diagnosou, MUDr. Dumbrovská

 

      Klinika Adiktologie, při LF UK, Praha

 •   Certifikát  Autogenní trénik ZS, VS, registrovaný kurz AKPČR Apolinář Praha (VFN, Praha) Česká psychiatrická     společnost
 •  ČAA, Česká asociace adiktologů,  Praha,  odborná sekce pro výkon profese adiktologa    12.3.2021
 • Adiktologie,1 LF VFN UK v Praze ( Remedium Praha) - odborná sekce pro výkon adiktologa 11.3.2019
 • Česká asociace Adiktologů,ČAA/KK /005/2018,  Specifické skupiny a drogy 2018 (Konference)
 • Alkohol a jeho společenské dopady v České republice v roce 2017 (Úřad vlády ČR s ČLS J.E.Purkyně - národní konference) 

 

 • Řešení konfliktních situací (Akademie veřejné správy)

 • Narcismus a závislosti ( Český Institut pro Supervizi)

 • Řešení obtížných situací při komunikaci se žáky (MŠMT)

 • Přednosti a rizika integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole (Psychologicko pedagogická poradna)

 • Sociálně právní ochrana dětí (MŠMT)

 • Prevence poruch příjmu potravy (Státní zdravotní ústav Praha)

 • Vzdělávání v oblasti prevence HIV (AIDS)  MŠMT 

 • Systém právní pomoci v ČR, obětí trestných činů- mediace a legislativa (Konference, Senát)

 • Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky (Akreditováno MŠMT)

 •  

      Kariérové poradenství

 • Osobnostní a sociální  výchova a kariérové vzdělávání - inspirace z praxe 'Centrum Euroquidance 4/2023
 • Poradenská praxe v zahraničí (Německo, Rakousko, Slovensko) o Poradenství pozitivně CS VŠ            (Friedrich Ebert-Stiftung)   5/2021
 • Kariérové poradenství FF UK Praha (jsem člen AVŠP- Asociace vysokoškolských poradců)

 • AVŠP - Jak opravdu naučit studenty učit se II. (Wokshop 4/2021) Strategue SQ3R, kognitivní mapa

 • R:Feierstein a další kognitivní a učební styly, dále Dalova Pyramida učení

 • Grundtvig Projekt NoNEETs (Not in education,emoployment and training) (539409-LLP-1-2013-1FR-GRUNTVIG-GMP) EU

 • Univerzita Karlova v Praze, program celoživotního vzdělávání, Aktuální témata vysokoškolského poradenství 2016

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.