Specialista na problémy dětí a mládeže, poruchy chování, výchovu dětí, rodinná problematika
Tel.: +420 730 584 072, +420 226 226 300, E-mail: info@scherer-poradna.cz
 

Certifikáty, diplomy a absolvované kurzy

Certifikáty a diplomy (Zahraničí)

Certificates and Diplomas (International)

 • International Alliance of Holistic Therapists , Cognitive Behavioural Therapy (CBT) Diploma (Great Britain, Manchester)
 • Business Institut (MBA) obor: management, organizace a řízení 

 • BI má certifikaci IADL, EABS, ACBSP a MV ČR

 • European Business Consulting (Olching). Hard skills and Soft skills training, prezentační dovednosti

 • IBS Mnichov (Německo)

 • Lillebaelt Academy (Dánsko)

 • TMI, Stress management, Rapport, transakční analýza a transakce v praxi, pozitivní myšlení, faktory kvality. Time Manager International Huginsvej Hillerod

 • Německo, Malschule, Dieter Schiele  Nidda, akvarel, olejomalba, akryl a další techniky

 • Ludwig-Maximilians-Universität München, Německo. Sociální pediatrie a její význam pro rehabilitaci dětí a mládeže. Matka a schizofrenní dítě

 • Klinika Adiktologie, při LF UK, Praha

 • Autogenní trénink relaxační technika, Johannes Heinrich Schultz (1884 – 1970).[1] Využívá představivosti k navození určitých tělesných stavů, které vedou k uvolnění organismu a mysli tzv. relaxaci I a II. stupně  

 • UJAK, Praha 

 • Mezinárodní stáže a další vzdělávání

 • Velká Británie Edinburg Harriot Watt Univerzita

 • Mezinárodní Konference Autismus, psychoterapeutická práce s matkami těžce postižených dětí. (genetické aspekty, chirofonetika,, tělesné a duševní poruchy

 • Pedagogická fakulta Karlovy Univerzity

 • Vývoj grafomotoriky Dr. Olga Zelinková. Pedagogická fakulta  UK, Praha. Problematické chování vězněných Dr.Petr Weiss. Problematické chování pacientů s psychiatrickou diagnosou, MUDr. Dumbrovská

 • Středisko psychoterapeutických služeb Břehová, Praha. Rodinná terapie zneužívaných dětí (Dr.Chvala, Dr.Trapková)

 • RIAPS, Praha 3

 • Dr. Ivona Lucká

 • Problematika klientů s neurofibromatózou (Diagnostika, symptomy příčiny,léčba).Německo, Mnichov, Dr.Hans Dieter Gottmeier.Zneužívané a sexuálně zneužívané dívky a ženy (Svépomocné skupiny)

 • Německo Bamberg (Dr. Gatlhenz Klaus). Svépomocné skupiny pro rodiny s duševně nemocnými klienty

 • Goethe Institut Mnichov - Institut pro další lékařské vzdělávání. Sociální pediatrie pro RHB dětí a mladistvých

 • Německo St. Longus, St.Elisabeth nemocnice ,Dr. Hans Joachim, Hubert Westenberger. Domov speciální školy pro sluchově postižené. Výchova a didaktika, sociální pedagogika, Německo

 • Wohnheime für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen Bamberg,

 • Bavorsko - Německo, Straubing

 • Forensische psychiatrische Klinik

 • Klinika pro rizikové pacienty (detenční zařízení)

 • Německo,Dr.Hubert Westenberger (výchova a didaktika v sociální pedagogice (St. Longus)

 • Professor Dr. Hans Joachim vom St. Elisabethen Krankenhaus Hein-Sonderschule für Sprachbehinderte). (Domov a speciální škola pro děti s poruchou řeči)

 • Cochlear Implant Centrum (CIC) Wilhelm Hirte Hannover. (für Kinder mit besonderem Förderbedarf), Kinder mit Charge-Syndrom,Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung, Holandsko 

 • Forensisch psychiatrisch Institut de Rooyse Wissel (u Venray).detenční zařízení pro nebezpečné pacienty( TBS)-terbeschikkingstelling

 • Další mezinárodní diplomy a certifikáty

     Mezinárodní konference  AJŠ 2019 (25.3.2019)

       Moderní přístupy ve výuce (AJ,NJ)
       Filozofická fakulta  UK Praha (2019)
 • Psychosomatika v ordinaci lékaře a fyzioterapeuta Společnost psychosomatické medicíny ČLS.cz 5.4.2019
 • Základy koučovacího přístupu (Results emotions s koučem Ing. Václav Szákal ACC (ICP) 3/2019
 • Specializační kurz – Dětská a dorostová psychiatrie – Terapie depresivních poruch – psychofarmakoterapie a psychoterapie
  IPVZ Praha (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví)
 • Kazuistiky v psychosomatice (Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP) 5.10.2018
 • Národní cena kariérového poradenství ( Euroquidance) Konference 27.8.2018
 • Indikace k psychosomatické péči a předávání pacienta (  Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP)  27.4.2018           Ev. Č A: 51186
 • Česká asociace Adiktologů,ČAA/KK /005/2018,  Specifické skupiny a drogy 2018 (Konference)
 • Integrative Lerntherapie  ZWPH Německo 2018
 • Alkohol a jeho společenské dopady v České republice v roce 2017 (Úřad vlády ČR s ČLS J.E.Purkyně - národní konference)       
 • Nástroje v psychosomatice 10/ 2017 (Česká lékařská společnos t(SPM ČLS JEP, 48843)

 

Absolvované  kurzy akreditované MŠMT a  LF UK

 • Adiktologie,1 LF VFN UK v Praze ( Remedium Praha) - odborná sekce pro výkon adiktologa 11.3.2019
 • Univerzita Karlova v Praze, program celoživotního vzdělávání, Aktuální témata vysokoškolského poradenství 2016

 • Česká asociace adiktologů (ČAA/KK/013/2016)

 • Epidemiologie a diagnostika HIV/AIDS 11/2016

 • Řešení konfliktních situací (Akademie veřejné správy)

 • Narcismus a závislosti ( Český Institut pro Supervizi) 

 • Řešení obtížných situací při komunikaci se žáky (MŠMT)

 • Přednosti a rizika integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole (Psychologicko pedagogická poradna)

 • Sociálně právní ochrana dětí (MŠMT)

 • Zdokonalovací kurz psychiatrie v dětské psychiatrii (Institut  postgraduálního vzdělávání)

 • Prevence poruch příjmu potravy (Státní zdravotní ústav Praha)

 • Vzdělávání v oblasti prevence HIV (AIDS)  MŠMT 

 • Systém právní pomoci v ČR, obětí trestných činů- mediace a legislativa (Konference, Senát)

 • Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky (Akreditováno MŠMT)

 • Kriminalita dětí a její vyšetřování (Akreditováno MŠMT)

 • Grundtvig Projekt NoNEETs (Not in education,emoployment and training) (539409-LLP-1-2013-1FR-GRUNTVIG-GMP) EU

 • Kariérové poradenství - Nezaměstnanost mladých do 30 let - aktuální inspirační projekty a největší výzvy v práci s touto cílovou skupinou

 • Kariérové poradenství - Nezaměstnanost nad 50 let

 • Fridrich Ebert Stiftung e.V

 • Změny v oblasti legislativy a dalších dokumentů upravující oblast zaměstnanosti

 • Vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanost

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.