Nabídka pro školy

Školám a školským zařízením nabízíme tyto služby, do školy  docházíme

Kromě lektorské a publikační činnosti pořádáme i různé semináře a workshopy. 

  • Hodnocení účinnosti nápravných, reedukačních a kompenzačních postupů.
  • Provádění nápravných, reedukačních a kompenzačních činností s rizikovými jedinci.
  • Depistážní, observační a diagnostikační činnost zaměřená na vyhledávání žáků, studentů,s rizikem školní neúspěšnosti.
  • Hodnocení účinnosti nápravných, reedukačních a kompenzačních postupů.
  • výuka jazyků

Nabídka spolupráce Speciální pedagog, výchovný poradce, poradenská činnost pro pedagogy a asistenty

Možnost spolupráce v oblasti speciální pedagogiky a výchovného poradenství. Po dobu nepříomnosti vašich školních poradců a speciálních pedagogů z důvodu nemoci či dalších důvodů jsem schopna zajistit tuto činnost.

Dále poskytuji poradenství a mentoring ředitelům škol.

Nabízíme terapeutické karty pro práci psychologů, speciálních pedagogů i jiným odborníkům pro práci s žáky.

 

·

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.