Nabídka pro školy

Školám a školským zařízením nabízíme tyto služby, do školy  docházíme

Kromě lektorské a publikační činnosti pořádáme i různé semináře a workshopy. Jsme odborníci i na výuku cizích jazyků.

  • Hodnocení účinnosti nápravných, reedukačních a kompenzačních postupů.
  • Provádění nápravných, reedukačních a kompenzačních činností s rizikovými jedinci.
  • Depistážní a diagnostikační činnost zaměřená na vyhledávání žáků, studentů,s rizikem školní neúspěšnosti.
  • Hodnocení účinnosti nápravných, reedukačních a kompenzačních postupů.

Nabídka spolupráce Speciální pedagog, výchovný poradce, poradenská činnost pro pedagogy a asistenty

Možnost spolupráce v oblasti speciální pedagogiky a výchovného poradenství. Po dobu nepřítomnosti vašich školních poradců a speciálních pedagogů z důvodu nemoci či dalších důvodů jsem schopna vám zajistit tuto činnost.

Dále se zabývám poradenstvím pro rodiče v případě problémů dětí s trestnou činností, nebo závislostním chováním. Lze zajistit další odbornou péči týkající se těchto problémů.

Dále poskytuji poradenství ředitelům škol v problematice s učiteli a dalšími pracovníky školy.“

 

Nabízíme terapeutické karty pro práci psychologů, speciálních pedagogů i jiným oodborníkům pro práci s žáky.

 

 

·

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.