Práce s kartami

Práce s kartami je z mého hlediska jedna z projektivních technik a vnímám ji jako prostředek, který klientovi může umožnit hlubší sebepoznání a rozvoj. Karty byly vytvořeny po zkušenostech práce s klienty a jejich příběhy.

Klient vidí na obrázku to, co zapadá do jeho zkušenosti, aktuální situace, ale i citové zranění. Při práci s kartami je kladen důraz při popisování vlastních zkušeností pomocí karet na používání „Já“, místo „ono“, nebo „ Ty“. To klientovi umožňuje soustředit se na přítomnost a zároveň být v kontaktu sám se sebou a s neuvědomovanými části své psychiky. Toho můžeme dosáhnout díky asociativnímu rozměru karet, které samy o sobě nemají schopnost něco vyřešit, ale podporují asociaci, tedy vztah mezi duševními obsahy. V průběhu procesu vyprávění se ujasňují významy, a jejich původ a vývoj v minulosti. Tzv. „safe area identity“, kdy je člověk schopen se podívat zpět, na traumatickou minulost a udělat vědomou volbu pro změnu své další cesty. karty jako nástroj v psychoterapii mohou velmi pomoci, neboť odráží osobnostní vzory fungování ve vztazích a prostředí. klient vidí na obrázku to, co zapadá do jeho zkušenosti, aktuální situace, výhledů, ale i zranění. Při práci s kartami kladou důraz při popisování vlastních zkušeností pomocí karet na používání „Já“, místo „ono“, nebo „ Ty“. To klientovi umožňuje soustředit se na přítomnost a zároveň být v kontaktu sám se sebou a s neuvědomovanými části své psyché. Toho lze dosáhnout díky asociativnímu rozměru karet, který sám o sobě nemá schopnost něco vyřešit, ale podporuje asociaci, tedy vztah mezi duševními obsahy.

Během procesu vyprávění se ujasňují významy, hodnoty, sny někdy je pro klienta obtížné „vytáhnout kostlivce ze skříně“ přímo, nebo nedokážou problém popsat. V těchto případech můžeme pracovat bez obsahu a požádat klienta, aby vybral karty, které nějak souvisí s jeho problémem, či situací. Práce s kartami tedy může jednak obohatit vnitřní svět klienta a jednak pomáhá vést rozhovor s terapeutem. Je tak možné mluvit i o negativních, či nepřijatelných otázkách. Lze takto např. vytvořit příběh s jiným koncem, apod.

Práce s kartami podporuje klientovu schopnost hledání síly uvnitř sebe sama, potřebuje plnou a hlubokou terapeutovu pozornost a vzájemné aktivní naslouchání, zaměřujeme se na to, že nehledáme klientovu patologii, ale jeho sílu a schopnosti. V neposlední řadě hledáme nové možnosti a způsoby k zvládání problémů. Závěrem lze říci, že hlavní úkolem práce s kartami je snaha Pochopit klientův vnitřní svět, nebo alespoň jeho Problematické části a pomocí metafor hledat způsoby k řešení problému.

Patří sem především respekt k soukromí klientů. Klient se sám rozhodne, zda chce o kartě mluvit, jeho rozhodnutí nebude zpochybňováno. Neodporujeme klientovi, respektujeme jeho integritu a individualitu.

Při práci s dětmi je bezpodmínečně nutné, zohlednit, že dítě má omezenou schopnost vyjádřit se slovy a zpracovat informace kognitivně. Pozornost udrží dítě krátkodobě, představivost dítěte je spontánní a může být poměrně velká.

Utváření osobního ozdravného procesu skrze karty Může umožnit klientovi, vyrovnat se s minulostí a získat důvěru v budoucnost. Domnívám se, že sebereflexe, jako schopnost náhledu na sebe sama a sebepoznání, jsou tzv. cílem práce s kartami. karty jako nástroj v psychoterapii mohou být velkým pomocníkem, protože odráží osobnostní vzory fungování ve vztazích a prostředí.

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.