Specialista na problémy dětí a mládeže, poruchy chování, výchovu dětí, rodinná problematika
Tel.: +420 730 584 072, +420 234 234 951, E-mail: info@scherer-poradna.cz
 

Problémy dětí a mládeže » Kariérové poradenství dětí a mládeže

Kariérové poradenství dětí a mládeže

  • Poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání
  • Kariérové poradenství pro problémovou mládež (děti odcházející z DD, z VÚ) má velký význam  pokud jde o řešení potřeb problémových studentů a studentů (žáků) předčasně opouštějících školu. Existuje velké množství úspěšných příkladů, zejména ve skandinávských zemích, kde  je kariérové poradenství součástí programů včasné intervence, obsahující vzájemné dohody a osobní plánování činnosti.
  • Poradenství vysokoškolákům.
  • Řešení vztahových, osobních problémů a osobního rozvoje studentů.

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.