Tým

,,Otevřete se změnám, ale neztrácejte své vlastní hodnoty" (Dalajláma)

 

PhDr.Mgr.Věra Scherer MBA

 

Specialista na partnerské a rodinné vztahy

International Allianco of Hoslistic, Cognitive Behavioural Therapy

(CBT) Diploma (Great Britain, Manchester)

Dialekticko behaviorální terapie

Kurz Kognitivně behaviorální terapie v dětské a dorostové psychiatrii (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (KBT)

Spezialist für Familienfragen und Beziehungen

      Verhaltenspathologe und Sonderpädagoge

Kouč pro osobní rozvoj a time management

 • Univerzitní vzdělání s  praxí i  v zahraničí ,

 • specialista na rodinné a partnerské vztahy,

 • behaviorální patoložka

 •  specialistka na poruchy chování, rodinnou a vztahovou problematiku,

 • lektorka, konzultantka a koučka pro rozvoj lidských zdrojů, komunikace, pedagogiky, etopedie,

 • Mentorka, partnerské vztahy, rozchod, nové začátky

 • Poradenství rodičům, jak vychovávat  dítě, aby bylo šťastné, samostatné a zodpovědné

 • poradenství ve speciální pedagogice

 • behaviorální patologie a diagnostika.

 

 

Taťána

Firemní trenér, korporátní kouč, motivační speaker

Certifikovaný kouč metody Results & Emotions, založené na poznatcích neurovědy a pozitivní psychologie

Koučování - všeobecné, ale i specializací - příprava na výběrové řízení, nástup do nového zaměstnání a jak projít zkušební lhůtou, koučování pracovníků obchodního, nákupního nebo marketingového oddělení, koučování nízkého, středního a vysokého managementu, koučování soukromé i pro firemní potřeby.
22 let zkušeností v obchodních, manažerských a  marketingových.

Pro naše kouče a mentory  existují jasně definované etické i lidské mantinely, vědí, kam až mohou zajít, a nezneužívají koučinku k manipulaci. Dávají klientovi vždy  možnost volby .Jsou kreativní, odvážní, připraveni nést riziko s tím, že jdou do neznáma.  S nimi naleznete vzájemnou důvěru, podporu a posilování. Přání koučovaného berou s naprostou vážností a respektem.

Každý koučovaný by měl mít důvěru v kouče se kterým má spolupracovat. Být otevřený k nahrazování nefunčních nebo neefektivních postupů a být připraven je nahradit novými.

 

                                                                                                                                                                                       ​                            

Bc. et. Bc. Alena Fenclová                                                                                                                                                                                                                              

Jsem speciální pedagog zaměřující se na předškolní přípravu dětí a logopedické procvičování pod supervizí klinického logopeda.
Pomáhám dětem v předškolním věku a dětem s odloženou školní docházkou tak, aby pro ně byl vstup do 1. ročníku základní školy co nejhladší. 
Prostřednictvím hravých a zábavných metodik pracuji s dětmi na rozvoji dílčích funkcí v mozku a motorice (jemné, hrubé   grafomotorice), které významně ovlivňují úspěšnost na počátku školní docházky. Působím v Berouně.
 
Pracuji s následujícími metodikami:
 • Metoda dobrého startu = jedná se o soubor 25 lekcí, které sledují rozvoj psychomotoriky, přispívají k rozvoji řeči a aktivizují dílčí funkce v mozku, tj. zrakové, sluchové vnímání, prostorovou orientaci, grafomotoriky, paměti a pozornosti. Úroveň jejich rozvoje je přípravou pro dovednost číst, psát a počítat. Každá lekce postavena na lidové písni, během které se procvičují výše uvedené oblasti. Dítě se pohybuje, pracuje s ozvučnými dřívky a pracovními listy. Pro efektivitu metody je nutné, aby dítě absolvovalo každý týden min. jednu lekci v délce 45 minut. Je prokázáno, že po třech měsících intenzivní práce se v mozku objevují nové spoje.
 • Vhodné pro žáky v 1. ročníku a děti s odloženou školní docházkou.
 • Stimulační program Maxík = jedná se o soubor 15 lekcí, které jsou rozvržené tak, aby dítě rovnoměrně posilovalo složku motorickou, grafomotorickou a percepční. Jednotlivé lekce trvají 15 minut a opakují se dva týdny. Během lekce se pracuje s obrázky a pracovními listy.
 • Každá lekce je tvořena třemi částmi:  
 • motorická: cvičení na posílení dýchání, motoriky a psychomotorické koordinace
 • nácvik grafomotorických dovedností
 • činnosti zaměřené na percepční rozvoj (sluchové a zrakové vnímání)
Program je vhodný pro děti od 5 let, děti s odloženou školní docházkou a žáky 1.  ročníku základní školy. 
 
V případě zájmu mě, prosím, kontaktujte na emailu: fencl.alena@gmail.com
 

Mgr. Irena Kubátová

Speciální pedagog
Mobil 602 706 704

Kariérové poradenství, profesní orientace

Profesní orientace – profesní a kariérní poradenství

Poradenství určené dětem a studentům od 14 let a dále dospělým na profesním rozcestí či z vlastního zájmu.

http://www.rovnovahadc.cz/profesni-orientace---profesni-rozcesti

Jednotlivé hodiny se konají samostatně dle objednání.

Zájemce se písemně přihlásí na adrese: rohaki@seznam.cz

kde uvede své jméno a datum narození, email adresu, kam si přeje zaslat unikátní kód k testům a podrobnější informace.

Pro zjdenodušení kontaktu oceníme i telefonní číslo.

Nebo přímo v poradně Kamenná 28, Děčín XXXII-Boletice nad Labem

 

 

 

 

Iveta Gajdušeková

Vztahová mentorka

Vztahy jsou v našem životě velmi důležité. Ať jsou to vztahy partnerské, pracovní či přátelské. Základem je vždy komunikace.

Celý svůj život pracuji s lidmi, za poslední roky jsem pracovala v oblasti seznamování a se svými klienty řeším vždy vše komplexně. Vše souvisí se vším, nic není jen tak a nic se neděje náhodou.

Jako mentorka umím s klienty otevřít různá témata, vše je založené na vzájemné důvěře, respektu a naprosté diskrétnosti. Vše, co si s klientem řekneme zůstává u mě. Toto je moje zásada.

Svoji práci beru jako poslání a odměnou mi je spokojený klient. Seznamování je proces a vždy záleží na mnoha aspektech, které k vedou k samotnému seznámení se s protějškem.

Mým cílem je ukázat, že každý má možnost najít tu svoji cestu. A kdy jindy, když ne teď? Za svůj život jsem ušla kus dlouhé cesty, na které jsem nasbírala cenné zkušenosti a tyto předávám zase dál.

Ne vždy je cesta jednoduchá, ale důležité je vydržet a jít dál. Bez toho to nejde a já jsem tu proto, abych vám v této cestě byla dobrým parťákem.

Kontaktujte mě emailem: vztahova.mentorka@gmail.com

 

Dita Riegerová

Instruktorka jógy

tel.:+420 602 385 778

https://jogadi.cz/kontakt/

Jsem instruktorka jógy již řadu let se zaměřením na Hathajógu, Powerjógu, Jógu pro zdravá záda CORE jógu. Vedu skupinové i individuální lekce jógy pro dospělé i děti, online lekce z pohodlí Vašeho domova a nabízím také firemní lekce jógy v rámci benefitních programů pro zaměstnance v Praze.

 

 

 

 

Katka

Certifikovaná výživová poradkyně a specialistka na zdravý životní styl

Průvodkyně ženy za šťastnějším a zdravějším Já

+420 608 337 737
http://www.klubzmeny.cz

Je vždy jednodušší jít po cestě změny spolu, než sám. 

Každý z nás je dokonalý, ať vypadá jakkoli. Na každém z nás je něco krásného. Pokud ale toto čtete, pravděpodobně nejste spokojeni s tím, jak vypadáte. Nevyčítejte si to, nemůžete za to, jak vypadáte. Zdědili jsme návyky, ocitli jsme se v prostředí, které nás formovalo, a často jsme nemohli ovlivnit, jak se cítíme a jak vypadáme. Co ale můžeme, je začít tyto návyky měnit. 
 
Na internetu najdete spoustu různých doporučení (kdo se v tom má vyznat...), některá fungují, jiná ne. Toto ale funguje vždy: když vydržíte u správných návyků dlouhodobě. Ne proto, že se donutíte, ale že budou tak příjemné a tak jednoduché, až si je oblíbíte.
 
 
 

Zdeňka Josefina Trnečková

Malířka a fotografka

Kurátorka v Art-kavárna AVATARKA v Prostějově

Je svébytnou autorkou postsurrealistické orientace.
Malířka Emočních karet Překážky v sebepochopení ve spolupráci s Věrou Scherer.

www.obrazytrneckova.cz
Výroba originálních šperků - bližší info zde.
 email: ainodis.art@seznam.cz
 

 

 
 
 

 

 

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.