Tým

,,Otevřete se změnám, ale neztrácejte své vlastní hodnoty" (Dalajláma)

 

PhDr.Mgr.Věra Scherer MBA

Specialista na partnerské a rodinné vztahy


International Alliance of Holistic Cognitive Behavioural Therapy (CBT) Diploma
Great Britain, Manchester

Dialekticko Behaviorální Terapie

Kurz Kognitivně Behaviorální Terapie v dětské a dorostové psychiatrii
Institut Postgraduálního Vzdělávání ve Zdravotnictví (KBT)

Spezialist für Familienfragen und Beziehungen

Verhaltenspathologe und Sonderpädagoge

Kouč pro osobní rozvoj a time management, facilitátor

Univerzitní vzdělání s praxí i v zahraničí


Odborné zkušenosti a dovednosti

Jsem specialista na rodinné a partnerské vztahy s rozsáhlým vzděláním a praxí v behaviorální patologii a speciální pedagogice. Mám zkušenosti s terapií a koučováním zaměřeným na osobní rozvoj, time management a facilitaci. Mým cílem je poskytovat komplexní podporu a poradenství, které napomáhají k lepšímu porozumění a harmonii v rodinných a partnerských vztazích.

Kvalifikace:

 • International Alliance of Holistic Cognitive Behavioural Therapy (CBT) Diploma (Great Britain, Manchester)
 • Dialekticko Behaviorální Terapie
 • Kurz Kognitivně Behaviorální Terapie v dětské a dorostové psychiatrii (Institut Postgraduálního Vzdělávání ve Zdravotnictví)

Role a oblasti odbornosti:

 • Spezialist für Familienfragen und Beziehungen: Odborník na rodinné otázky a vztahy
 • Verhaltenspathologe und Sonderpädagoge: Behaviorální patolog a speciální pedagog
 • Kouč pro osobní rozvoj a time management: Osobní kouč a facilitátor

Specializace:

 • Rodinné a partnerské vztahy
 • Behaviorální patologie
 • Poruchy chování
 • Poradenství ve speciální pedagogice
 • Rozvoj lidských zdrojů
 • Komunikace, pedagogika, etopedie
 • Mentoring v partnerských vztazích, při rozchodech a nových začátcích
 • Poradenství rodičům ohledně výchovy šťastných, samostatných a zodpovědných dětí

Profesionální služby

Jako lektorka, konzultantka a koučka nabízím následující služby:

 • Poradenství rodičům: Jak vychovávat dítě, aby bylo šťastné, samostatné a zodpovědné
 • Facilitace: Podpora při řešení konfliktů a zlepšení komunikace v rodinách
 • Behaviorální patologie a diagnostika: Diagnostika a terapie poruch chování

Moje zkušenosti a dovednosti v oblasti behaviorální terapie a speciální pedagogiky mi umožňují efektivně pracovat s různými problémy a výzvami, kterým čelí rodiny a partneři. Mé služby jsou zaměřeny na poskytování podpory a vedení, které vede k trvalým pozitivním změnám ve vztazích a osobním životě.

 

Taťána

 

Portfolio Firemního trenéra, korporátního kouče a motivačního speakera:

Jsem certifikovaný kouč v metodě Results & Emotions, která využívá poznatků neurovědy a pozitivní psychologie k dosažení trvalých a efektivních změn. S více než 22 lety zkušeností v oblastech obchodu, managementu a marketingu jsem se specializoval na koučování jednotlivců i týmů v různých oblastech:

 • Všeobecné koučování: Pomáhám klientům dosahovat jejich osobních a profesních cílů, rozvíjet jejich potenciál a překonávat překážky.
 • Specializované koučování: Nabízím koučování při přípravě na výběrová řízení, adaptaci na nové pracovní prostředí a úspěšné absolvování zkušební lhůty. Dále se zaměřuji na koučování pracovníků obchodního, nákupního nebo marketingového oddělení, ať už jde o jednotlivce nebo týmy. Koučuji také na všech úrovních managementu – od nízkého až po vysoké pozice.
 • Firemní koučování: Poskytuji individuální i skupinové koučování pro firemní potřeby, které mohou zahrnovat rozvoj leadershipu, zlepšení týmové dynamiky, řízení změn a podporu zaměstnaneckého růstu a angažovanosti.

Pro mé klienty je klíčová transparentnost a etika. Jasně definované mantinely etiky a lidskosti jsou pro mě nedílnou součástí mé práce. Nikdy nezneužívám koučování k manipulaci a vždy respektuji autonomii a volbu klienta. Společně budujeme důvěru a posilujeme vzájemnou podporu.

Jsem otevřená k inovacím a změnám. Věřím, že je důležité být flexibilní a připravený nahradit nefunkční nebo neefektivní postupy novými a účinnějšími. Každý koučovaný má právo na prostředí důvěry a respektu, ve kterém může svobodně prozkoumávat a rozvíjet svůj potenciál.

Mým cílem je poskytovat klientům prostředí, ve kterém se cítí podporováni, motivováni a připraveni přijmout výzvy a dosáhnout svých cílů. Jsem váš partner na cestě k osobnímu a profesnímu růstu a jsem tu, abych vám pomohla překonat překážky a dosáhnout vašeho plného potenciálu.

                                                                                                                                                                                       ​                            

Bc. et. Bc. Alena Fenclová                                                                                                                                                                                                                              

Speciální pedagog se zaměřením na předškolní přípravu a logopedické procvičování


Speciální pedagog a logopedický asistent

Specializace:

Předškolní příprava dětí a logopedické procvičování pod supervizí klinického logopeda.

Beroun, Česká republika


Profesní Profil:

Jsem speciální pedagog zaměřující se na předškolní přípravu dětí a logopedické procvičování pod supervizí klinického logopeda. Mým cílem je pomoci dětem v předškolním věku a dětem s odloženou školní docházkou tak, aby pro ně byl vstup do 1. ročníku základní školy co nejhladší.

Prostřednictvím hravých a zábavných metodik pracuji s dětmi na rozvoji dílčích funkcí v mozku a motorice (jemné, hrubé a grafomotorice), které významně ovlivňují úspěšnost na počátku školní docházky.

Nabízené Metodiky:

 1. Metoda dobrého startu

  • Popis: Soubor 25 lekcí zaměřených na rozvoj psychomotoriky, řeči a dílčích funkcí v mozku (zrakové a sluchové vnímání, prostorová orientace, grafomotorika, paměť a pozornost).
  • Cíl: Příprava na dovednosti číst, psát a počítat.
  • Struktura: Každá lekce je postavena na lidové písni, během níž se procvičují uvedené oblasti. Dítě se pohybuje, pracuje s ozvučnými dřívky a pracovními listy.
  • Délka: Každý týden minimálně jedna lekce v délce 45 minut.
  • Výsledky: Po třech měsících intenzivní práce se v mozku objevují nové spoje.
  • Vhodné pro: Žáky 1. ročníku a děti s odloženou školní docházkou.
 2. Stimulační program Maxík

  • Popis: Soubor 15 lekcí rozvržených tak, aby dítě rovnoměrně posilovalo motorické, grafomotorické a percepční schopnosti.
  • Cíl: Komplexní rozvoj dovedností potřebných pro školní úspěšnost.
  • Struktura:
   • Motorická část: Cvičení na posílení dýchání, motoriky a psychomotorické koordinace.
   • Grafomotorická část: Nácvik grafomotorických dovedností.
   • Percepční část: Činnosti zaměřené na sluchové a zrakové vnímání.
  • Délka: Každá lekce trvá 15 minut a opakuje se dva týdny.
  • Vhodné pro: Děti od 5 let, děti s odloženou školní docházkou a žáky 1. ročníku základní školy.

Kontakt:

Pokud máte zájem o mé služby nebo potřebujete více informací, neváhejte mě kontaktovat:

 

Mgr. Irena Kubátová

Speciální pedagog
Mobil 602 706 704

Kariérové poradenství, profesní orientace

Profesní orientace – profesní a kariérní poradenství

Poradenství určené dětem a studentům od 14 let a dále dospělým na profesním rozcestí či z vlastního zájmu.

http://www.rovnovahadc.cz/profesni-orientace---profesni-rozcesti

Jednotlivé hodiny se konají samostatně dle objednání.

Zájemce se písemně přihlásí na adrese: rohaki@seznam.cz

kde uvede své jméno a datum narození, email adresu, kam si přeje zaslat unikátní kód k testům a podrobnější informace.

Pro zjdenodušení kontaktu oceníme i telefonní číslo.

Nebo přímo v poradně Kamenná 28, Děčín XXXII-Boletice nad Labem

 

 

 

 

Iveta Gajdušeková

Vztahová mentorka

Vztahy jsou v našem životě velmi důležité. Ať jsou to vztahy partnerské, pracovní či přátelské. Základem je vždy komunikace.

Celý svůj život pracuji s lidmi, za poslední roky jsem pracovala v oblasti seznamování a se svými klienty řeším vždy vše komplexně. Vše souvisí se vším, nic není jen tak a nic se neděje náhodou.

Jako mentorka umím s klienty otevřít různá témata, vše je založené na vzájemné důvěře, respektu a naprosté diskrétnosti. Vše, co si s klientem řekneme zůstává u mě. Toto je moje zásada.

Svoji práci beru jako poslání a odměnou mi je spokojený klient. Seznamování je proces a vždy záleží na mnoha aspektech, které k vedou k samotnému seznámení se s protějškem.

Mým cílem je ukázat, že každý má možnost najít tu svoji cestu. A kdy jindy, když ne teď? Za svůj život jsem ušla kus dlouhé cesty, na které jsem nasbírala cenné zkušenosti a tyto předávám zase dál.

Ne vždy je cesta jednoduchá, ale důležité je vydržet a jít dál. Bez toho to nejde a já jsem tu proto, abych vám v této cestě byla dobrým parťákem.

Kontaktujte mě emailem: vztahova.mentorka@gmail.com

 

Dita Riegerová

Instruktorka jógy

tel.:+420 602 385 778

https://jogadi.cz/kontakt/

Jsem instruktorka jógy již řadu let se zaměřením na Hathajógu, Powerjógu, Jógu pro zdravá záda CORE jógu. Vedu skupinové i individuální lekce jógy pro dospělé i děti, online lekce z pohodlí Vašeho domova a nabízím také firemní lekce jógy v rámci benefitních programů pro zaměstnance v Praze.

 

 

 

 

Katka

Certifikovaná výživová poradkyně a specialistka na zdravý životní styl

Průvodkyně ženy za šťastnějším a zdravějším Já

+420 608 337 737
http://www.klubzmeny.cz

Je vždy jednodušší jít po cestě změny spolu, než sám. 

Každý z nás je dokonalý, ať vypadá jakkoli. Na každém z nás je něco krásného. Pokud ale toto čtete, pravděpodobně nejste spokojeni s tím, jak vypadáte. Nevyčítejte si to, nemůžete za to, jak vypadáte. Zdědili jsme návyky, ocitli jsme se v prostředí, které nás formovalo, a často jsme nemohli ovlivnit, jak se cítíme a jak vypadáme. Co ale můžeme, je začít tyto návyky měnit. 
 
Na internetu najdete spoustu různých doporučení (kdo se v tom má vyznat...), některá fungují, jiná ne. Toto ale funguje vždy: když vydržíte u správných návyků dlouhodobě. Ne proto, že se donutíte, ale že budou tak příjemné a tak jednoduché, až si je oblíbíte.
 
 
 

Zdeňka Josefina Trnečková

Malířka a fotografka

Kurátorka v Art-kavárna AVATARKA v Prostějově

Je svébytnou autorkou postsurrealistické orientace.
Malířka Emočních karet Překážky v sebepochopení ve spolupráci s Věrou Scherer.

www.obrazytrneckova.cz
Výroba originálních šperků - bližší info zde.
 email: ainodis.art@seznam.cz
 

 

 
 
 

 

 

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.