Další činnost » Poradenství v oblasti podnikání a vzdělávání se

PROFESNÍ A PROCESNÍ AUDIT

 • Nejdůležitější přísadou receptů na úspěch je umění vycházet s lidmi.

             Theodore Roosevelt

   

 • Řízení organizace, řízení podniku, enterprise management pro vaší firmu, školu, v oblasti organizace a řízení, koučing.
 • manažerské poradenství a firemní vzdělávání
 • Hledáme rezervy či problémy v chodu organizace, v její struktuře, procesech a v plánování. Navrhujeme řešení, která vedou k zlepšení výsledků.
 • Cílem je komplexně podporovat celkové fungování organizace.

         Zaměstnanci firmy

        Zaměstnanci by měli mít pozitivní postoj k životu i k práci.

 

 • jak najít ty správné pracovníky, kolegy a  jak je  udržet
 • Proaktivita - přijmout zodpovědnost  za svůj život

         Jak zlepšit výkonnost firmy

 • firmu řídíme nejen logicky, ale i s duší a radostí
 • jak úspěšně zvládat svůj "vnitřní boj" s obavami z neúspěchu, s odporem vůči změnám, s nedostatkem sebedůvěry , který v naší mysli probíhá pokaždé, snažíme-li se dosáhnout lepších výsledků.
 • jak zlepšit proces učení se, s minimálním množstvím instrukcí a příkazů k rozvoji osobních a profesních dovedností.

       Poradenství v podnikání

 • Poradenství v oblasti řízení
 • Začátky podnikání
 • jak najít kancelář

Zvyšování efektivity a výkonnosti      

Týmová spolupráce

prezentační dovednosti

koučink obchodníků v terénu

zvládání náročných situací  konfliktů

přecházení syndromu vyhoření

efektivní nastavení strategií

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.