Specialista na problémy dětí a mládeže, poruchy chování, výchovu dětí, rodinná problematika
Tel.: +420 730 584 072, +420 226 226 300, E-mail: info@scherer-poradna.cz
 

Problémy dětí

 

 

Agresivní klima a primární prevence v kontextu ohrožení dětí a mládeže

 • Týrání a zneužívání dětí a mládeže
 • Nebezpečí sociálních sítí
 • Kyberšikana, sexting a kybergrooming
 • Vysoké nároky na děti, sebevraždy dětí a obtěžování dětí.
 • Problémy dětí s poruchou chování (útěky, kriminální chování)
 • poradenství v případě trestné činnosti dětí a mladistvých. začleňování dětí do kolektivu.
Poradenství v práci s dětmi se speciálními potřebami 
 
 • Poradenství při problémech v chování související s věkem dětí, nástup do MŠ, ZŠ, SŠ, puberta.
 • poradenství při problémech v chování, týkající se vztahových problémů dětí a mladistvých.
 • doporučení vhodného stylu vedení a výchovy dětí a mladistvých, k zvládání náročných situací.
 • Rozhodování o jejich kariéře
 • Problémy s dětmi z výchovných ústavů a dětských domovů
 Poradenství v práci s dětmi se somatopedickými problémy
 
 • Rodinná problematika.
 • Poradenství v oblasti poruch chování.
 • vzdělávání a behaviorální patologie dětí a mládeže, cizinci.
 • Lektorská  činnost pro školy a další instituce.
Další specializací, kterou  se Poradna pro život s.r.o. hloubkově zabývá je behaviorální patologie, poruchy chování dětí , mladistvých i dospělých, poradenstvím  v mimoškolní výchově a vzdělávání, a v  oblasti dalšího vzdělávání.

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.