Problémy dětí

Aby bylo dítě šťastné a úspěšné, musí být samostatné a dokázat samostatně myslet.

Pomoc při řešení závislostního chování na PC, telefonu, PC hrách

Možné reakce dítěte na spory mezi rozvádějícími se rodiči

pomočování, noční děsy, somatické příznaky, zhoršení školního prospěchu i chování, zvýšená lhavost, nechutenství a další

Primární prevence

 •  Závislost ? příliš času na  telefonu nebo PC , na internetu a sociálních sítích
 • Nebezpečí sociálních sítí
 • Kyberšikana, sexting a kybergrooming
 • Vysoké nároky na děti, 
 • Týrání a zneužívání dětí a mládeže
 • Problémy dětí s poruchou chování (útěky, kriminální chování)
 • poradenství v případě trestné činnosti dětí a mladistvých.
 • začleňování dětí do kolektivu.
 • Nebojte se nám svěřit. Společně hledejme cestu k lepšímu životu pro vás i vaše dítě

 

Poradenství v práci s dětmi se speciálními potřebami 
 • Intervenční techniky  ve speciální pedagogice
 • Řešení pocitů - přístup pro rozvoj emoční kompetence dětí
 • Perfektní pro budování emoční gramotnosti, zvýšení vhledu a empatie a sociálních dovedností
 • Podpora dětí s problémovým chováním a jak s nimi pracovat
 • Poradenství při problémech v chování související s věkem dětí, nástup do MŠ, ZŠ, SŠ, puberta
 • Poradenství při problémech v chování, týkající se vztahových problémů dětí a mladistvých
 • Brainstorming - hledání nových možností k dosažení žádoucího chování
 • Doporučení vhodného stylu vedení a výchovy dětí a mladistvých, k zvládání náročných situací
 • Kariérové poradenství
 • Problémy s dětmi z výchovných ústavů a dětských domovů
 • Rozvoj empatie a budování zdravých vztahů mezi dětmi, sourozenci
 • Koordinace další odborné péče

Podle druhu znevýhodnění, vyžadují děti a dospělí specifické formy výchovy, vzdělávání a pomoci.

 • Psychopedie- speciální pedagogika osob s mentálním postižením;
 • Somatopedie- speciální pedagogika osob s tělesným postižením, s chronickým a dlouhodobým onemocněním;
 • Etopedie- speciální pedgogika osob s poruchami chování;
 • Edukace jedinců s více vadamis kombinovaným postižením;
 • Dítě s poruchou soustředění nebo chování
 • Specifické poruchy učení
 • Rodinná problematika
 • Poradenství v oblasti poruch chování
 • Vzdělávání a behaviorální patologie dětí a mládeže, cizinci
 • Předškolní a školní poradenská činnost
Další specializací, kterou se Poradna pro život s.r.o. hloubkově zabývá je behaviorální patologie, poruchy chování dětí , mladistvých i dospělých, poradenstvím  v mimoškolní výchově a vzdělávání, a v  oblasti dalšího vzdělávání.

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.