Specialista na problémy dětí a mládeže, poruchy chování, výchovu dětí, rodinná problematika
Tel.: +420 730 584 072, +420 234 234 951, E-mail: info@scherer-poradna.cz
 

Další činnost » Semináře

Semináře

Řízení času

 • Time management, identifikace  silných stránek, identifikace slabých míst.
 • týdenní plánování
 • naučit se říkat NE
 • Lektorka:PhDr.Mgr.Věra Scherer MBA

 

Sebereflexe pedagoga zájmového vzdělávání

 • Jak působím na ostatní?
 • Co mohu zlepšit, změnit  (možnost poskytnutí supervize)
 • Organizátor: PhDr.Mgr.Věra Scherer MBA
 • lektorka:Ing. Hana Kučerová

 

Práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Rámcové seznámení s tématem, formami a strukturou výuky.
 • Děti - žáci  se specifickými vzdělávacími potřebami.
 • Vliv poruch a postižení na pedagogické procesy.
 • Dítě s poruchou či postižením v běžné třídě, ve skupině.
 • Poradenství a přímá práce v rámci inkluzivní speciální pedagogiky. Strukturovaná kolokviální oponentura.
 • Lektorka: PhDr.Mgr.Věra Scherer MBA

 

Agresivní klima a primární prevence v kontextu ohrožení dětí a mládeže

 • Týrání a zneužívání dětí a mládeže
 • Nebezpečí sociálních sítí
 • Kyberšikana, sexting a kybergrooming
 • Vysoké nároky na děti, sebevraždy dětí a obtěžování dětí.
 • Lektor: PhDr.Mgr.Věra Scherer MBA

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.