Nabídka pro školy » Vědecká a publikační činnost

Vědecká a publikační činnost

Publikační a přednášková činnost:

 • Školáci,  Učení? díky nezájem... článek o vzdělávání a činnosti školáků  Magazín Dnes, 4.11.2021 (část čl.)

 • EMOČNÍ KARTY , 2021 vhodné pro terapii, sociální práci a psychoterapii, ale i jen k zamyšlení se nad svým vnitřním světem (povinné výtisky Klementinum- Národní knihovna ČR, Vědecká knihovna v Olomouci , Moravská zemská knihovna v Brně a další)
 • zprávy z terénního průzkumu rizika dětí na útěku /Komparativně/ (Zahraničí) 2018
 • Časopis , čtrnáctideník Napsáno životem (poutavé příběhy) 12/2017 , roč. XXI, Bauer Media v.o.s.
 • Sborník ,  Vědecká    mezinárodní konference ČR, Sociální kompetence jedince 2015
 • Epistemologická východiska penitenciární vědy (Institut  mezioborových studií 2015
 • čl. Evropská vězeňská pravidla a zajišťování maximální bezpečnosti
 • Sociální kontexty zacházení s odsouzenými muslimy (spoluautor)
 • Časopis Vězeňství, Zacházení s vězni ve Velké Británii (a další)
 • Komparativa školství a dalšího vzdělávání ve Švédsku
 • Syndrom týraného a zneužívaného dítěte (CAN)
 • Nemocný potřebuje prostor k životu
 • Přednosti a rizika integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole
 • Zprávy z terénního výzkumu  (komparativně) v ČR a Velké Británii Péče o mentálně postižené.
 • Jak to vidí rodiče tělesně postiženého dítěte (Somatopedické)
 • Komunikace mezi žákem a učitelem (Masarykova Univerzita v Brně)

Zahraniční

 • EMOTIONAL CARDS  WAY TO MY HEART ,  2021 (The set is suitable for use in therapy, counseling, but also in life to think about how we experience emotions  and what we would like to change in our lives) The Practice of Social Work. O bligatory copies Klementinum- National Library of the Czech Republic, Scientific Library in Olomouc, Moravian Regional Library in Brno and others)
 • Journal of Clinical Psychology,  N. 29
 • Kranke und Behinderte Kinder in der Geselschaft
 • Årtztliche Ratgeber

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.