Další činnost » Vědecká a publikační činnost

Vědecká a publikační činnost

Publikační a přednášková činnost:

 • zprávy z terénního průzkumu rizika dětí na útěku /Komparativně/ (Zahraničí) 2018
 • Časopis , čtrnáctideník Napsáno životem (poutavé příběhy) 12/2017 , roč. XXI, Bauer Media v.o.s.
 • Sborník ,  Vědecká    mezinárodní konference ČR, Sociální kompetence jedince 2015
 • Epistemologická východiska penitenciární vědy (Institut  mezioborových studií 2015
 • čl. Evropská vězeňská pravidla a zajišťování maximální bezpečnosti
 • Sociální kontexty zacházení s odsouzenými muslimy (spoluautor)
 • Časopis Vězeňství, Zacházení s vězni ve Velké Británii (a další)
 • Komparativa školství a dalšího vzdělávání ve Švédsku
 • Syndrom týraného a zneužívaného dítěte (CAN)
 • Nemocný potřebuje prostor k životu
 • Přednosti a rizika integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole
 • Zprávy z terénního výzkumu  (komparativně) v ČR a Velké Británii Péče o mentálně postižené.
 • Jak to vidí rodiče tělesně postiženého dítěte (Somatopedické)
 • Komunikace mezi žákem a učitelem (Masarykova Univerzita v Brně)
 •  

Zahraniční

 • The Practice of Social Work
 • Journal of Clinical Psychology,  N. 29
 • Kranke und Behinderte Kinder in der Geselschaft
 • Årtztliche Ratgeber

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.