Problémy dětí a mládeže » Výchova dětí

Výchova dětí, teenageři

Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje  (Antoine de Saint Exupéry, kniha Malý princ)

Výchova dětí a Teenageři

 1. Proč děti zlobí a jak zlobení předcházet

  • Porozumění kořenům chování dětí a identifikace možných spouštěcích mechanismů.
  • Strategie prevence a řešení konkrétních situací, které vedou k nežádoucímu chování.
 2. Jak s dětmi komunikovat při řešení problémů

  • Rozvoj komunikačních dovedností s dětmi, včetně poslechu, empatie a efektivního vyjadřování pocitů a potřeb.
  • Využití komunikace jako nástroje pro řešení konfliktů a budování důvěry.
 3. Jak řešit konflikty mezi sourozenci

  • Naučení dětí efektivnímu řešení konfliktů a budování vzájemného porozumění a respektu.
  • Implementace strategií pro podporu harmonických vztahů mezi sourozenci.
 4. Jak zavést pravidla

  • Vytvoření jasných a konzistentních pravidel a hranic s důrazem na jejich vysvětlení a důvody jejich existence.
  • Upevnění disciplíny a odpovědnosti s ohledem na individuální potřeby a vývoj dítěte.
 5. Podpora emoční gramotnosti a zdravé vztahy

  • Rozvoj dovedností v oblasti emoční inteligence, které zahrnují seberegulaci, empatii a konstruktivní řešení konfliktů.
  • Budování zdravých vztahů mezi členy rodiny a podpora emocionální pohody.
 6. Jak naučit děti s financemi

  • Výuka finanční gramotnosti a odpovědnosti v oblasti peněz, včetně rozpoznávání hodnoty peněz, plánování a správy rozpočtu.
  • Podpora osvojení finančních dovedností a návyků od raného věku.
 7. Jak porozumět teenagerům

  • Pochopení specifických potřeb a výzev spojených s adolescencí, včetně změn v mozku, identitě a sociálních vztazích.
  • Komunikace a vyjednávání s dospívajícími s ohledem na jejich individuální rozvojové fáze a potřeby.
 8. Teenager: co spolu řešíte

  • Poskytnutí prostoru pro otevřenou komunikaci a sdílení pocitů, zájmů a obav mezi rodiči a dospívajícím.
  • Podpora vytváření důvěry a porozumění v rámci rodinných vztahů.
 9. Ničeho si neváží a skoro s Vámi nepromluví

  • Strategie pro budování důvěry a otevřené komunikace s dospívajícím, včetně aktivního poslechu a vyjádření podpory.
  • Identifikace zdrojů možného konfliktu a společné hledání řešení.
 10. Doma vůbec nepomáhá a odmítá to

  • Vytvoření jasných očekávání a úkolů v domácím prostředí a podpora dospívajícího při jejich plnění.
  • Naučení odpovědnosti a spolupráce v domácnosti s ohledem na individuální schopnosti a motivace.
 11. Obléká se velmi nevkusně (na Váš vkus)

  • Respektování individuálního projevu osobnosti dospívajícího a podpora jeho sebevyjádření skrze oblečení.
  • Diskuse o vhodnosti oblékání s ohledem na kontext a sociální normy, přičemž je důležité zachovat respekt k jeho autonomii.
 12. Odmítá si uklízet

  • Implementace pravidel a dohod týkajících se úklidu a zodpovědnosti za udržování pořádku v osobním prostoru.
  • Podpora rozvoje dovedností plánování a organizace v rámci domácích povinností.
 13. Nedokáže ovládat své emoce

  • Poskytnutí podpory a nástrojů pro rozvoj emocionální regulace a sebepoznání, včetně technik mindfulness a vyjadřování emocí.
  • Identifikace konkrétních situací a spouštěčů, které mohou vést k emočním výbuchům, a vyhledání strategií pro jejich řízení.
 14. Neumí najít rovnováhu mezi poslušností a svobodou

  • Diskuse o důležitosti a přínosech respektování pravidel a zároveň podpora rozvoje autonomie a individuálních rozhodnutí.
  • Vyjednávání o hranicích a odpovědnostech v rámci rodinného prostředí s ohledem na individuální potřeby a možnosti dospívajícího.
 15. **Nedodržuje dohody o návratech domů (od kamaráda, ze

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.