Nabídka pro školy » online kurzy, webináře, Workshopy

Workshopy

  • Jak pracovat s dětmi s ADHD
  • Děti s poruchou autistického spektra
  • Teeneger  a mladší sourozenci
  • Závislosti dnešní doby ( nakupování, drogy, alkohol, počítačové hry, nadměrné jídlo, mobily aj)
  • Láska s cizincem
  • Prevence syndromu vyhoření u pedagogů
  • Stresory působící na pedagogy
  • procesuální závislosti např. patologické hráčství (gambling) včetně potřeby hrát hry (PC)
  • Závislostní typy chování

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.