Problémy dětí

Aby bylo dítě šťastné a úspěšné, musí být samostatné a dokázat samostatně myslet.

Pomoc při řešení závislostního chování na PC, telefonu, PC hrách

IT  IT podpora neboli Hot Line – jde o technickou podporu uživatelům pomocí internetu nebo telefonu.,event. osobně u klienta

Agresivní klima a primární prevence v kontextu ohrožení dětí a mládeže

 • Netolismus - závislost na internetu a sociálních sítích
 • Nebezpečí sociálních sítí
 • Kyberšikana, sexting a kybergrooming
 • Vysoké nároky na děti, sebevraždy dětí a obtěžování dětí.
 • Týrání a zneužívání dětí a mládeže
 • Problémy dětí s poruchou chování (útěky, kriminální chování)
 • poradenství v případě trestné činnosti dětí a mladistvých. začleňování dětí do kolektivu.
Poradenství v práci s dětmi se speciálními potřebami 
 • Intervenční techniky  ve speciální pedagogice
 • Dealing in Feelings (Řešení pocitů) přístup pro rozvoj emoční kompetence dětí
 • Perfektní pro budování emoční gramotnosti, zvýšení vhledu a empatie a sociálních dovedností.
 • možnost využití metody DIRECT INSTRUCTION (EXPLICIT TEACHING) - přímá didaktika
 • metoda úspěchem k motivaci
 • Poradenství při problémech v chování související s věkem dětí, nástup do MŠ, ZŠ, SŠ, puberta.
 • poradenství při problémech v chování, týkající se vztahových problémů dětí a mladistvých.
 • doporučení vhodného stylu vedení a výchovy dětí a mladistvých, k zvládání náročných situací.
 • koordinace další odborné péče
 • kariérové poradenství
 • Problémy s dětmi z výchovných ústavů a dětských domovů
 • Rozvoj empatie a budování zdravých vztahů mezi dětmi, sourozenci

 

 Poradenství v práci s dětmi se somatopedickými problémy
 
 • Rodinná problematika.
 • Poradenství v oblasti poruch chování.
 • vzdělávání a behaviorální patologie dětí a mládeže, cizinci.
 • Předškolní a školní poradenská činnost
Další specializací, kterou  se Poradna pro život s.r.o. hloubkově zabývá je behaviorální patologie, poruchy chování dětí , mladistvých i dospělých, poradenstvím  v mimoškolní výchově a vzdělávání, a v  oblasti dalšího vzdělávání.

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.